Suomi Svenska
Elmer Sulonen
Elmer Sulonen
Vicehärads-
hövding, AFM

040 5089 192
elmer.sulonen@
archipelagore.com

Skärgårdsfastigheter
Archipelago Ab

Kolabacksvägen 1,
25900 DALSBRUK

Email: elmer.sulonen@
archipelagore.com

GSM: 040 5089 192
FAX: 02 4661 588

Om oss

Vårt företag jobbar utgående från lokala förhållanden dvs. från Kimitoön vilket gör att vi har en bred kontaktyta och lokalkännedom om Kimitoön med omkringliggande skärgård vilket gagnar både säljare och köpare, genom att verksamheten effektiveras.

Vi kan erbjuda sakkunnig juridisk hjälp i alla frågor som gäller försäljning och köp och därtill anslutna skattefrågor.

Vi kan medverka till att hjälpa dig att förverkliga din dröm om ett eget bo vid havet eller ett hem på landsbyggden.

Vår målsättning är att vara mera än bara mäklare.

 

Prislista

Förmedlingsprovisioner:

Fastigheter                                                              4,96 %

Aktielägenheter                                                       4,96 %

Minimiprovision 2.480 €. Provisionen räknas på basen av skuldfritt pris.

 

Hyresförmedling:

Hyresförmedlingsprovisionen är en månads hyra + moms 24 %.

 

Värderingar:

Skriftliga värderingsintyg                                          800,00 €

 

Övrigt:

Avgifter för officiella dokument debiteras enligt kostnader.

Alla priser inneh. 24 % moms.