Skärgårdsfastigheter Archipelago Ab

Fastighetsförmedling i skärgården

Fritidsfastigheter och bostäder i Åbolands skärgård

Längtar du efter lugnare tillvaro från stadens trängsel, larm och jäkt. Vill du förverkliga din dröm om en egen stuga, villa eller lägenhet i skärgården där du kan njuta av sommaren eller vill du satsa på ett totalt miljöombyte i ditt liv. Vi kan erbjuda dig denna möjlighet att förverkliga din dröm om ett liv i skärgårdsmiljö. Vi förmedlar både fritidsfastigheter och övriga bostäder i skärgården och kan bistå dej att hitta ditt drömobjekt.

Skärgårdsfastigheter Archipelago Ab är en pålitlig och sakkunnig fastighetsförmedling i Dalsbruk på Kimitoön. Vår verksamhet har lokal prägel, vi förmedlar lägenheter och fastigheter i vår närmiljö dvs. i skärgården.

Kemiönsaareen lomalle

För säljaren erbjuder vi fastighetsförmedling med lokal-kännedom om skärgården samt rådgivning i alla juridiska frågor som gäller försäljningen.

För köparen erbjuder vår fastighetsförmedling framförallt objekt i Åbolands vackra östra skärgård i Kimitoöns kommun med bl.a. orter som Dalsbruk, Kasnäs, Högsåra, Hitis och Rosala. I och med att vi har en lokal förankring kan vi även bistå med information i praktiska frågor som dyker upp med tanke på anskaffningen.

Hitta alla våra objekt i Åbolands skärgård

Våra fritidsobjekt i skärgården

Tag kontakt vi svarar gärna på dina frågor

Fastighetsförmedling och juridisk rådgivning på samma adress

Skärgårdsfastigheter Archipelago Ab fokuserar på förmedling och försäljning av fritidsfastigheter och bostäder i skärgårdsmiljö.
Vi har valt ett tydligt segment för vår verksamhet för att på bästa sätt kunna betjäna våra kunder.

Vi är en lokal förmedlingsbyrå som har de bästa förutsättningarna att bistå kunderna på bästa sätt förutom i juridiska frågor även i praktiska frågor gällande fastighetsaffären.

Betjäningsvilja och lokalkännedom är en fördel för kunden

Vid anskaffning av en stuga, villa eller bostad i skärgården är förmedlarens lokalkännedom till stor hjälp.

Kännedom om närmiljön är av värde då du funderar på praktiska saker som gäller boende samt frågor som gäller entreprenörer för byggande och övrig service. Som lokal förmedlare har vi även ett kontaktnät som gör att vi kan bistå i många praktiska frågor som ofta dyker upp när det gäller anskaffningen.

Prislista

Förmedlingsprovision

För det fall att förmedlingsuppdraget inte leder till avslutat köp uppbärs inget arvode. För dokument i anslutning till försäljningsuppdraget uppbärs enbart direkta kostnader.

För värdering i anslutning till förmedlingsuppdrag uppbärs inget arvode

Skriftliga värderingsutlåtanden

För direkta kostnader i anslutning till värderingsutlåtande, separat ersättning enligt kostnad.

Uppgörande av köpebrev som särskilt uppdrag

I arvodet ingår även skattekonsultation gällande försäljning. För till köpebreven ansluten dokumentutredning uppbärs ersättning enligt kostnad för denna.